+385 98 379 565 gradnja.mikulic@gmail.com

STANOINVEST d.o.o. za građevinarstvo i usluge
STANOINVEST d.o.o.

Sjedište: HR-42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI, Gustava Krkleca 30

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-06/74-2 od 20.01.2006. godine za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070072743.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn, uplaćen je u cijelosti.

Poslovna banka:

IBAN:

OIB (VAT ID): HR 20900347982

Uprava:
Stanko Mikulić, direktor, zastupa društvo skupno s drugim direktorom